De Nederlandse Kluis
10 531 9 Aanbevolen door 98% van onze klanten. Alle reviews »

Uw safeloket bezoeken

Op welke dagen kan ik mijn safeloket bezoeken?

U kunt uw safeloket gratis, onbeperkt en zonder afspraak bezoeken op onze vaste kluisdagen. Deze verschillen per locatie. De openingstijden kunt u vinden via de desbetreffende vestiging. Bekijk de vestigingspagina voor de actuele openingstijden van uw vestiging.

Buiten de vaste kluisdagen is bij uitzondering een bezoek mogelijk op afspraak en tegen betaling van €35,- inclusief 21% BTW. Neem contact met ons op door te bellen naar 088-7445555 of stuur een aanvraag naar info@denederlandsekluis.nl.

Kan ik mijn safeloket ook buiten de vaste kluisdagen bezoeken?

Er is een mogelijkheid om dit op afspraak te doen. Dit moet eerst kunnen worden goedgekeurd om de veiligheid te kunnen garanderen. De Nederlandse Kluis brengt daarvoor €35,- inclusief 21% BTW administratiekosten in rekening per bezoek. Neem contact met ons op door te bellen naar 088-7445555 of stuur een aanvraag naar info@denederlandsekluis.nl.

U wordt uiteraard op de hoogte gebracht van elke wijziging in de vaste kluisdagen.

Hoeveel tijd heb ik bij een bezoek aan mijn safeloket?

In de meeste gevallen kunt u in alle rust uw safeloket bezoeken. Om uw privacy te waarborgen, krijgt u een aparte ruimte. De lade in uw safeloket is namelijk uitneembaar. Wij begeleiden u dan naar een afgesloten ruimte, waar u in alle rust uw safeloket kunt inrichten. Daarna begeleidt één van onze medewerkers u weer terug naar de kluis, waar u de lade weer veilig in uw safeloket kunt opbergen.

Voor de vakantieperiode kan het bijvoorbeeld drukker dan gemiddeld zijn, we kunnen u dan verzoeken om uw bezoek proberen te beperken tot 10 minuten. Voor de meeste bezoeken is dat ruim voldoende.

Heeft u toch meer tijd nodig? Laat het dan weten aan een van onze medewerkers.

Ik ben mindervalide, is mijn safeloket makkelijk toegankelijk?

Niet alle locaties zijn geschikt voor mensen die moeilijk ter been zijn. Onderstaand zijn onze vestigingen die begaanbaar zijn voor mindervalide bezoekers:

Sommige vestigingen hebben 1 of meerdere lage treden maar zijn verder gelijkvloers.

Neem contact op via 088-7445555 voor de mogelijkheden en vragen.

Hoe kan ik tijdens corona mijn safeloket bezoeken?

Binnen de (aangepaste) openingstijden kunt u zonder afspraak uw gehuurde safeloket komen bezoeken. Kijk op Vestigingen en klik op uw vestiging om de actuele tijden te zien of bel via 088-744 55 55 voor extra informatie!

Een safeloket huren

Wat zijn de voordelen van het huren van een safeloket bij De Nederlandse Kluis?

Door uw waardevolle eigendommen in een zwaar beveiligde kluis op te slaan, vermindert u het risico dat uw kostbaarheden door bijvoorbeeld een inbraak, overval of brand verloren gaan. Daarbij is de inhoud van uw safeloket vanaf type A-kluis en groter standaard tot €45.000,- verzekerd. Deze kunt u tegen betaling verhogen tot €90.000,-. U leest hierover meer in de Voorwaarden Huurovereenkomst Safeloket.

Wat zijn de voorwaarden om een safeloket bij De Nederlandse Kluis te huren?

U dient in het bezit te zijn van een geldig Europees legitimatiebewijs en een IBAN. Bij De Nederlandse Kluis zijn de volgende documenten geldig als legitimatiebewijs:

  • EU paspoort
  • Geldig Verblijfsdocument voor Nederland
  • Nederlandse Identiteitskaart
  • Nederlands Rijbewijs (na het eerste bezoek)

Op welke locaties kan ik een safeloket huren?

Bekijk hier de vestigingen van De Nederlandse Kluis.

Kan ik meteen na ontvangst van de sleutels mijn safeloket bezoeken?

U ontvangt uw sleutels bij de eerste afspraak. Wij begeleiden u daarna naar uw safeloket, zodat u direct uw waardevolle eigendommen in uw safeloket kunt opbergen. U mag dus eventueel gelijk uw waardevolle eigendommen meenemen naar de eerste afspraak, zodat u hiervoor niet nogmaals hoeft te komen.

 

Kan ik samen met iemand anders een safeloket huren?

Ja, u kunt uw partner of een familielid aanwijzen als medehuurder. Uw medehuurder heeft net als u met de sleutels toegang tot het safeloket, ook als u er zelf niet bij bent. Hoofdhuurder en medehuurder zijn gelijken op het contract. Het bijschrijven van een medehuurder kan alleen persoonlijk op de vestiging zelf. U dient hiervoor beide aanwezig te zijn met een geldig legitimatiebewijs.

Kan ik iemand machtigen om mijn safeloket te bezoeken?

Ja, u kunt als contractant (hoofdhuurder en/of medehuurder) een volmacht afgeven. De gemachtigde kan dan het safeloket bezoeken met uw sleutels, ook als u er zelf niet bij bent. Een gemachtigde is echter geen medehuurder. Mocht u of uw medehuurder komen te overlijden, komen alle volmachten te vervallen.

Voor het afgeven van een volmacht dient u als hoofdhuurder of medehuurder langs te komen met de te machtigen persoon. Op de vestiging kunnen wij dit dan direct voor u regelen.

Wat te doen in geval van overlijden?

Een safeloket blijft toegankelijk voor een medehuurder. Eventuele volmachten komen te vervallen.

Indien u erfgenaam bent en de overledene een kluis bij ons huurde, kunt u toegang krijgen tot het safeloket na het tonen van een originele akte van overlijden en een origineel document van erfrecht. (Kopieën zijn niet voldoende, onze medewerker moet altijd het origineel kunnen beoordelen).
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn adviseren wij u om de documentatie alvast te sturen per e-mail naar info@denederlandsekluis.nl.  Dan er alvast een controle worden gedaan of de vereisten wordt voldaan. Hierdoor kunnen wij de afhandeling op de locatie bespoedigen.

Zijn er naast de huurprijs nog bijkomende kosten?

U betaalt eenmalig € 85,- borg per safeloket voor de sleutels en het slot. Als u bij het beëindigen van de huurovereenkomst alle sleutels weer inlevert en er geen betalingen openstaan, wordt de borg binnen een maand aan u teruggestort.

U kunt op de vaste kluisdagen kosteloos en onbeperkt uw safeloket bezoeken. Buiten de vaste kluisdagen is bij uitzondering een bezoek mogelijk op afspraak en tegen betaling van €35,- inclusief 21% BTW. Neem contact met ons op door te bellen naar 088-7445555 of stuur een aanvraag naar info@denederlandsekluis.nl.

Mocht u één of beide sleutels verliezen, worden hiervoor ook kosten in rekening gebracht. De kosten voor één verloren sleutel bedragen €300,- exclusief BTW en bij twee verloren sleutels bedraagt dit €600,- exclusief BTW.

Kan ik ook zakelijk een safeloket huren?

Ja, dat kan. U dient hiervoor een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel mee te nemen naar uw afspraak. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Op dit uittreksel dient uw naam te staan.

Wij verzoeken u om een Uiteindelijk belanghebbende(n) verklaring in te vullen en mee te nemen naar de afspraak wanneer u de kluis zakelijk wilt huren. U kunt deze ook invullen op de vestiging tijdens de rondleiding.

Ook kunt u het BTW nummer en IBAN van uw bedrijf meenemen naar de afspraak. Indien alle documenten in orde zijn, kunt u uw safeloket zakelijk huren.

Via www.denederlandsekluis.nl/zakelijk kunt u nog meer informatie vinden.

Ik wil overstappen naar een ander formaat kluis, wat moet ik doen?

Groter formaat:
Wilt u overstappen naar een groter formaat kluis dan kan dat te allen tijde, indien de grotere maat beschikbaar is op uw vestiging.
Daarvoor kunt u met beide sleutels en geldig legitimatie langsgaan bij uw eigen vestiging. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, echter is het wel van belang dat u controleert of de gewenste maat beschikbaar is.
Het verschil in prijs over de resterende maanden van het contract worden tijdens de eerst volgende facturatie periode gefactureerd.

Kleiner formaat
Voor een kleiner formaat kluis hanteren wij ten minste één maand aanzegtermijn voor het einde van uw contract periode. Graag horen wij schriftelijk of aan de balie dat u deze overstap wilt maken, zodat wij dit direct in orde kunnen maken indien een kleiner formaat beschikbaar is.
Wij geven geen restitutie op het al betaalde bedrag voor de huur. De huur van het kleinere loket wordt na de omzetting tijdens de normale facturatie periode afgeschreven. Voor het overstappen naar een kleiner loket vragen wij u dit van tevoren aan te geven bij uw eigen vestiging. Hierna kunt u een afspraak maken om dit in orde te maken. Hiervoor dient u beide sleutels en geldig legitimatie mee te nemen.

Veiligheid en Toezicht

Hoe weet ik dat mijn safeloket veilig is?

Uw safeloket bevindt zich in een zwaar beveiligde kluis die voldoet aan de strenge eisen van veiligheidscategorie 4+. Dit is de hoogste beveiligingscategorie in Nederland. Dit betekent dat de kluis onder meer uitstekend beschermd is tegen brand en diefstal en 24/7 wordt gemonitord.

Hoe gaat De Nederlandse Kluis om met mijn persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. De Nederlandse Kluis houdt zich daarbij strikt aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook is onze website alleen toegankelijk via een 256-bits SSL-beveiliging. De gegevens die u invult worden dan ook via een versleutelde verbinding verzonden.

Hoe wordt de continuïteit van De Nederlandse Kluis gewaarborgd?

De aandelen van De Nederlandse Kluis BV zijn in het beheer van de Stichting DNK. Deze stichting heeft tot doel om de onafhankelijkheid van De Nederlandse Kluis te waarborgen en de belangen van onze klanten te behartigen.

Wat gebeurt er met mijn eigendommen als De Nederlandse Kluis failliet gaat?

U bent en blijft te allen tijde 100% juridisch en economisch eigenaar van uw eigendommen. In tegenstelling tot wat bij de meeste banken gebruikelijk is, zijn uw eigendommen in het geval van een faillissement geen onderdeel van de boedel.

Valt De Nederlandse Kluis onder toezicht?

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op De Nederlandse Kluis op het gebied van De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Wat betekent Wwft?

De Wwft is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Zoals in onze algemene voorwaarden is opgenomen is het niet toegestaan om illegale zaken op te slaan in de kluis. Om verder te voorkomen dat criminelen en terroristen misbruik maken van onze dienstverlening moet De Nederlandse Kluis zich houden aan de Wwft. Dit betekent dat wij u vragen naar de reden waarom u een kluis wilt huren en dat wij monitoren hoe u de kluis gebruikt.

Verzekering

Tot welk bedrag is mijn safeloket verzekerd?

De inhoud van uw safeloket is vanaf een type A-kluis standaard tot €45.000,- verzekerd. Indien gewenst kunt u uw dekking tegen betaling van €52,- extra per jaar tot €90.000,- verhogen. De dekking geldt per safeloket. Het is dus ook mogelijk om meerdere safeloketten te huren voor een hogere dekking. U spreidt dan uw kostbaarheden over meerdere safeloketten.

Met welke verzekeringsmaatschappijen werkt De Nederlandse Kluis samen?

Uw waardevolle bezittingen zijn uitstekend verzekerd bij De Nederlandse Kluis. Hiervoor werken wij samen met XL Insurance Company SE.

Hoe toon ik aan wat er in mijn safeloket ligt in het geval de inhoud verloren gaat?

U dient zelf aannemelijk te maken welke goederen verloren zijn gegaan. Deze voorwaarden zijn vergelijkbaar met die van banken en schadeverzekeraars. Ook dan dient u door middel van bijvoorbeeld foto’s, facturen en/of taxatierapporten aan te tonen welke kostbaarheden verloren zijn gegaan.

Betaling

Wanneer wordt de huur geïncasseerd?

Afhankelijk van de datum waarop uw contract is ingegaan ontvangt u jaarlijks op de 10e of de 24e van de maand van ons een factuur. 14 tot 18 dagen nadat u een factuur van ons heeft ontvangen incasseren wij het bedrag van uw rekening. Deze datum van incasseren is niet aan te passen.

Indien u een maandelijkse betaling wenst, is dit uiteraard ook mogelijk. In dit geval ontvangt u maandelijks een factuur op de 10e of de 24e van de maand. DNK rekent hiervoor 20% administratiekosten bij elke maandelijkse betaling.

Wanneer wordt de borg geïncasseerd?

De incasso van de borg vindt eenmalig plaats op hetzelfde moment als de eerste incasso van de jaarlijkse huur.

Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn bedraagt ten minste één maand voor het einde van uw huurovereenkomst. De overeenkomst wordt elk jaar automatisch met één jaar verlengd. Eindigt uw contract bijvoorbeeld op 31 oktober, dan dient u uw safeloket op te zeggen op of vóór 30 september van het opvolgende kalenderjaar.

Hoe kan ik mijn safeloket opzeggen?

De huurovereenkomst van uw safeloket dient u schriftelijk op te zeggen. U kunt gebruik maken van het formulier Beëindiging Huurovereenkomst Safeloket. Stuur het ingevulde formulier naar:

De Nederlandse Kluis
‘s Gravelandseweg 19
1211 BN Hilversum
Of
U kunt ook een e-mail sturen naar info@denederlandsekluis.nl om uw opzegging door te geven.
Doe dit vanuit het email-adres dat bij ons bekend is, anders wordt deze als niet verzonden beschouwd!

Let op: lever uw sleutels altijd persoonlijk in, stuur deze nooit per post!

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig versturen van uw opzegging. Na ontvangst van het opzegformulier, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de terugname van uw sleutels. Indien u geen bevestiging van ons krijgt hebben wij uw opzegging niet ontvangen. Om zeker te zijn dat uw opzegging in goede orde bij ons aankomt raden wij u aan deze aangetekend aan ons te verzenden.

Nadat wij uw sleutels in ontvangst hebben genomen, wordt de resterende borg binnen een maand teruggestort op uw bankrekening. Indien u in de toekomst weer een safeloket wilt huren, is het belangrijk om te weten dat er mogelijk een wachtlijst gehanteerd wordt gezien de beperkte capaciteit.

Overige vragen

Is uw vraag na het lezen van deze vragen en antwoorden nog niet beantwoord? Neemt u dan gerust contact met ons op. Onze deskundige medewerkers staan u graag te woord.

Kluis huren