De Nederlandse Kluis

10 531 9 Aanbevolen door 98% van onze klanten. Alle reviews »

Privacyverklaring De Nederlandse Kluis

Versie: 04 oktober 2018

Uw privacy staat bij De Nederlandse Kluis centraal en wij doen onze uiterste best om uw privacy te allen tijde te beschermen, zowel online als op onze vestigingen. Voor het aanbieden van onze dienstverlening zijn wij in het bezit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waar wij deze voor nodig hebben en hoe wij deze gebruiken.

Onze Dienstverlening

De Nederlandse Kluis B.V. en DNK Bankkluis B.V. bieden een oplossing voor het veilig opslaan van uw waardevolle spullen door het verhuren van safeloketten. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze dienstverlening.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Om u een optimale en veilige dienstverleningen aan te kunnen bieden hebben wij de bepaalde gegevens nodig wanneer u klant bent bij ons. Hieronder zetten wij de gegevens uiteen die wij verwerken en met welk doel wij deze verwerken. Het eerste deel (A) van de gegevens is nodig voor het vastleggen van contractuele en financiële verplichtingen. Het tweede deel (B) van de gegevens zijn benodigd om uw veiligheid en de veiligheid van uw kostbaarheden te waarborgen.

A – Contractuele en financiële gegevens

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • (Indien zakelijk) Bedrijfsnaam
 • (Indien zakelijk) BTW nummer
 • (Indien zakelijk) KvK nummer

B – Gegevens ten behoeve van veiligheid

 • Een digitale kopie van de pasfoto van uw legitimatiebewijs
 • Een versleutelde versie van het type document en het documentnummer van uw legitimatiebewijs. Wij bewaren geen BSN-nummer of volledige kopie van uw legitimatiebewijs.
 • Camerabeelden van onze beveiligde ruimtes
 • Telefoongesprekken

Derde Partijen

Wij ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit op dit moment:

Exploitanten van verhuur van safeloketten. Indien wij een overeenkomst sluiten met een bestaande aanbieder van safeloketten, dan kan het voorkomen dat wij rechtstreeks uw gegevens ontvangen van deze aanbieder. Dit gebeurt echter enkel en alleen indien u:

 • een safeloket huurt bij deze aanbieder;
 • u over wenst te stappen naar De Nederlandse Kluis;
 • u expliciet toestemming heeft gegeven voor de overdracht van de gegevens.

Cookies

Bij gebruik van onze website verzamelen wij gegevens via cookies. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om informatie op te slaan die bij een volgend bezoek teruggestuurd wordt naar onze servers. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken sturen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en, indien nodig, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hieronder vallen de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken uw persoonsgegevens om onze dienstverlening aan te kunnen bieden. Voor het administreren, factureren en beveiligen van de verhuurde safeloketten hebben wij persoonsgegevens nodig.

Klantenservice. We gebruiken uw informatie om u te ondersteunen in het gebruik van onze diensten.

Klantcontact en communicatie. We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via mail, e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. U ontvangt van ons berichten zoals facturen, bevestigingen van kluisbezoeken en afspraakherinneringen.

Marketing. We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte brengen van wijzigingen in onze vestigingen of dienstverlening. U heeft het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeur kunt u uzelf uitschrijven van onze nieuwsvoorziening of kunt u onze klantenservice vragen u uit te schrijven.

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken uw gegevens om de veiligheid van onze diensten te waarborgen. Daartoe verwerken we uw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

Verbetering van onze diensten. We gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen deze beter in te richten om u zodoende beter van dienst te kunnen zijn.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien u problemen ondervindt met een van onze diensten, kan het zijn dat uw persoonsgegevens, zoals uw naam, geboortedatum, postcode of huisnummer, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens migreren naar een nieuwe database.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en onze diensten te verlenen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het kunnen verhuren van safeloketten, het innen van betalingen, het bieden van klantondersteuning en het met u kunnen communiceren in verband met onze diensten;

In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen;

Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;

Om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u bijvoorbeeld niet uw factuur heeft betaald, kunnen we uw informatie delen met een incassobureau;

Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;

Om de veiligheid van onze diensten te waarborgen.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons hoofdkantoor en onze vestigingen in Nederland. Afhankelijk van uw locatie en indien van toepassing kunnen bepaalde gegevens worden verwerkt door lokale kantoren in andere Europese landen, bijvoorbeeld voor lokale marketingcampagnes. Ook kunnen wij uw gegevens delen met aan ons gelieerde groepsondernemingen. Deze zijn allen in de Europese Unie gevestigd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Indien u uw contract met ons heeft opgezegd, markeren we u in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van uw accountinformatie bijvoorbeeld om u over onze producten en diensten te informeren. Indien uw account inactief is en de wettelijke bewaartermijn is verlopen, zullen wij uw gegevens verwijderen of volledig anonimiseren.

U kunt ook via onze klantenservice een verzoek indienen om uw gegevens per direct te verwijderen uit ons gegevensbestand. Dit is alleen mogelijk indien u geen actief contract meer heeft en geen gebruik meer maakt van onze diensten. Wij zullen in dat geval zo snel mogelijk aan een dergelijk verzoek voldoen, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens

Indien u uw gegevens wilt inzien, corrigeren of wissen, of als u een kopie van uw persoonsgegevens wenst te ontvangen, of als u een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via de e-mail. We reageren binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Indien nodig kunnen wij in voorkomend geval deze privacyverklaring wijzigen. Indien dit wezenlijke veranderingen betreft, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen door u een e-mail te sturen. Zorg er daarom voor dat u een dergelijke kennisgeving zorgvuldig leest.

Vragen en klachten

Indien u vragen heeft over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via privacy@denederlandsekluis.nl.

De verantwoordelijke entiteit voor de opslag en verwerking van persoonsgegevens voor De Nederlandse Kluis B.V. en DNK Bankkluis B.V. is De Nederlandse Kluis B.V., gevestigd te:

Blaak 28
3011TA Rotterdam
Nederland
KvK 55922236