Uw waardevolle eigendommen,
veilig opgeslagen bij
De Nederlandse Kluis.

Heeft u een antwoordkaart ontvangen van uw bank? Reserveer eenvoudig online uw safeloket op de vestiging bij u in de buurt.

Let op! Maandag 27 april 2015 zullen zowel locatie Rotterdam als Hilversum gesloten zijn.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Heeft u een andere vraag? Neemt u dan gerust contact met ons op. Onze deskundige medewerkers staan u graag te woord.

Een safeloket huren

Ik heb een antwoordkaart van De Nederlandse Kluis ontvangen via mijn bank. Hoe kan ik overstappen?

Vul uw gegevens in op het formulier Klant worden. U ontvangt dan van ons een vrijblijvende huurovereenkomst. Uw aanvraag is definitief als wij de ondertekende huurovereenkomst van u hebben ontvangen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor een eerste afspraak. U dient zelf uw safeloket bij uw huidige bank te beëindigen.

Wat zijn de voordelen en voorwaarden van het huren van een safeloket bij De Nederlandse Kluis?

Door uw waardevolle eigendommen in een zwaar beveiligde kluis op te slaan, verminderd u het risico dat uw kostbaarheden door bijvoorbeeld een inbraak, overval of brand verloren gaan. Daarbij is de inhoud van uw safeloket standaard tot €45.000,- verzekerd, tegen uitstekende voorwaarden. U leest hierover meer in de Voorwaarden Huurovereenkomst Safeloket [PDF] .

Op welke locaties kan ik een safeloket huren?

U kunt een safeloket huren op onze locatie in Amsterdam, Rotterdam of in Hilversum. Het aantal safeloketten is beperkt. Wilt u zeker zijn van een safeloket? Maak dan uw aanvraag zo snel mogelijk in orde. Vul uw gegevens in op het formulier Klant worden. Wij sturen u dan zo snel mogelijk een vrijblijvende huurovereenkomst toe. Pas als u deze ondertekend heeft teruggestuurd is uw aanvraag definitief.

Kan ik meteen na ontvangst van de sleutels mijn safeloket bezoeken?

U ontvangt uw sleutels bij de eerste afspraak. Wij begeleiden u daarna naar uw safeloket, zodat u direct uw waardevolle eigendommen in uw safeloket kunt opbergen.

Kan ik samen met iemand anders een safeloket huren?

Ja, u kunt uw partner of een familielid aanwijzen als medehuurder. Uw medehuurder heeft net als u met de sleutels toegang tot het safeloket, ook als u er zelf niet bij bent. Wilt u een medehuurder aanwijzen? Vink dan op het formulier Klant worden het vakje aan onder “Wilt u een medehuurder toevoegen” en vul de gegevens van de medehuurder in.

Kan ik iemand machtigen om mijn safeloket te bezoeken?

Ja, u kunt een volmacht afgeven. De gemachtigde kan dan het safeloket bezoeken met uw sleutels, ook als u er zelf niet bij bent. Een gemachtigde is echter geen medehuurder. Mocht u of uw medehuurder komen te overlijden, komen alle volmachten te vervallen.

Wat gebeurt er als ik kom te overlijden?

Uw safeloket blijft toegankelijk voor uw medehuurder. Eventuele volmachten komen te vervallen. Ook kunnen uw erfgenamen op vertoon van een verklaring van erfrecht toegang krijgen tot uw safeloket.

Zijn er naast de huurprijs nog bijkomende kosten?

U betaalt eenmalig € 150,- borg per safeloket voor de sleutels en het slot. Als u bij het beëindigen van de huurovereenkomst alle sleutels weer inlevert en er geen betalingen openstaan, wordt de borg direct aan u teruggestort
U kunt op de vaste kluisdagen kosteloos en onbeperkt uw safeloket bezoeken. Wilt u uw safeloket buiten de vaste kluisdagen bezoeken? Dat is mogelijk op afspraak. De Nederlandse Kluis kan daarvoor € 35,- inclusief 21% BTW administratiekosten in rekening brengen.

Uw safeloket bezoeken

Op welke dagen kan ik mijn safeloket bezoeken?

U kunt uw safeloket gratis en onbeperkt bezoeken op onze vaste kluisdagen. Deze verschillen per locatie. In Amsterdam is dat op dinsdag en vrijdag van 09.00u tot 18.00u. In Rotterdam is dat op maandag van 9:00 tot 13:00 uur, woensdag van 9:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur. In Hilversum zijn de vaste kluisdagen op maandag van 9:00 – 18:00 en op vrijdag van 9:00 – 13:00. U wordt uiteraard geïnformeerd van elke wijziging in de vaste kluisdagen.

Kan ik mijn safeloket ook buiten de vaste kluisdagen bezoeken?

Ja, dat is mogelijk op afspraak. De Nederlandse Kluis kan daarvoor €35,- inclusief 21% BTW administratiekosten in rekening brengen per bezoek.

Hoeveel tijd heb ik bij een bezoek aan mijn safeloket?

In de meeste gevallen kunt u in alle rust uw safeloket bezoeken. Om uw privacy te waarborgen, heeft slechts één huurder tegelijk toegang tot de kluis. Daarom kunnen we u vragen om uw bezoek te beperken tot 10 minuten. Voor de meeste bezoeken is dat ruim voldoende.
Heeft u toch meer tijd nodig? Laat het dan weten aan een van onze medewerkers. De lade in uw safeloket is namelijk uitneembaar. Wij begeleiden u dan naar een afgesloten ruimte, waar u in alle rust uw safeloket kunt inrichten. Daarna begeleidt een van onze medewerkers u weer terug naar de kluis, waar u de lade weer veilig in uw safeloket kunt opbergen.

Ik ben minderinvalide, is mijn safeloket makkelijk toegankelijk?

Niet alle locaties zijn geschikt voor mensen die moeilijk ter been zijn. Door de hoge veiligheidseisen moet er gebruik worden gemaakt van een trap. Onze vestiging in Hilversum daarintegen is speciaal ontworpen voor de minderinvalide klanten.
Neem contact op met een van onze medewerkers voor de mogelijkheden.

Verzekering

Tot welk bedrag is mijn safeloket verzekerd?

De inhoud van uw safeloket is standaard tot €45.000,- verzekerd. Indien gewenst kunt u uw dekking tot €90.000,- verhogen. De dekking geldt per safeloket. Het is dus ook mogelijk om extra safeloketten te huren voor een hogere dekking. U spreidt dan uw kostbaarheden over meerdere safeloketten.

Met welke verzekeringsmaatschappijen werkt De Nederlandse Kluis samen?

Uw waardevolle bezittingen zijn uitstekend verzekerd bij De Nederlandse Kluis. Hiervoor werken wij samen met Allianz, RSA en Liberty Mutual insurance.

Hoe toon ik aan wat er in mijn safeloket ligt, in het geval de inhoud verloren gaat?

U dient zelf aannemelijk te maken welke goederen verloren zijn gegaan. Deze voorwaarden zijn vergelijkbaar met die van banken en schadeverzekeraars. Ook dan dient u door middel van bijvoorbeeld foto’s, facturen of taxatierapporten aan te tonen welke kostbaarheden verloren zijn gegaan.

Betaling

Wanneer wordt de huur geïncasseerd?

Jaarlijks, ongeveer één tot twee weken voor de dag waarop uw contract is ingegaan.

Wanneer wordt de borg geïncasseerd?

De incasso van de borg vindt eenmalig plaats op hetzelfde moment als de eerste incasso van de jaarlijkse huur.

Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn bedraagt één maand voor het einde van uw huurovereenkomst. De overeenkomst wordt elk jaar automatisch met één jaar verlengd. Eindigt uw contract bijvoorbeeld op 31 oktober 2015, dan dient u uw safeloket op te zeggen op of voor 30 september 2015.

Hoe kan ik mijn safeloket opzeggen?

Om de huurovereenkomst van uw safeloket op te zeggen, kunt u gebruik maken van het formulier Beëindiging Huurovereenkomst Safeloket [PDF] . Stuur het ingevulde formulier naar:

De Nederlandse Kluis
's Gravelandseweg 19
1211 BN Hilversum

Let op: lever uw sleutels altijd persoonlijk in, stuur deze nooit per post!

Na ontvangst van het opzegformulier, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de terugname van uw sleutels. Vervolgens wordt de resterende borg teruggestort op uw bankrekening.

Indien u in de toekomst weer een safeloket wilt huren, is het belangrijk om te weten dat er mogelijk een wachtlijst gehanteerd wordt gezien de beperkte capaciteit.

Veiligheid en toezicht

Hoe weet ik dat mijn safeloket veilig is?

Uw safeloket bevindt zich in een zwaar beveiligde kluis , die voldoet aan de strenge eisen van veiligheidscategorie 4+. Dit is de hoogste beveiligingscategorie in Nederland. Dit betekent dat de kluis onder meer uitstekend beschermd is tegen brand en diefstal en 24/7 wordt gemonitord.

Hoe gaat De Nederlandse Kluis om met mijn persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. De Nederlandse Kluis houdt zich daarbij strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Ook is onze website alleen toegankelijk via een 256-bits SSL-beveiliging. De gegevens die u invult worden dan ook via een versleutelde verbinding verzonden.

Hoe wordt de continuïteit van De Nederlandse Kluis gewaarborgd?

De aandelen van De Nederlandse Kluis BV zijn in het beheer van de Stichting DNK. Deze stichting heeft tot doel om de onafhankelijkheid van De Nederlandse Kluis te waarborgen en de belangen van onze klanten te behartigen.

Wat gebeurt er met mijn eigendommen als De Nederlandse Kluis failliet gaat?

U blijft te allen tijde juridisch en economisch eigenaar van uw eigendommen. Het maakt daarbij niet uit of u uw eigendommen in ons depot bewaart, of in uw eigen safeloket. In tegenstelling tot wat bij de meeste banken gebruikelijk is, zijn uw eigendommen in het geval van een faillissement geen onderdeel van de boedel.

Opslag in depot

Kan ik ook een bestelling vanuit het buitenland in een depot plaatsen?

Ja, dat is mogelijk. U dient dan wel in het bezit te zijn van een geldig Europees legitimatiebewijs.

Wat gebeurt er met mijn eigendommen als De Nederlandse Kluis failliet gaat?

Uw bezittingen blijven altijd uw juridisch en economisch eigendom. Bij een eventueel faillissement zijn uw kostbaarheden dan ook geen onderdeel van de boedel van De Nederlandse Kluis.

Blijf ik altijd eigenaar van mijn goederen?

U bent in tegenstelling tot veel financiële instellingen altijd juridische eigenaar bij De Nederlandse Kluis. Uw depotovereenkomst levert het onomstotelijk bewijs dat de opgeslagen eigendommen onvervreemdbaar economisch en juridisch uw eigendom zijn.

Kan ik mijn eigendommen in depot bezichtigen?

Dat is uiteraard mogelijk. Wel vragen wij u om hiervoor een afspraak te maken, voor uw en onze veiligheid. In de meeste gevallen kunt u binnen 48 uur bij ons terecht.

Vanaf welke waarde kan ik edelmetaal opslaan in depot?

De Nederlandse Kluis neemt uw edelmetalen in opslag vanaf een totale waarde (exclusief BTW) van EUR 10.000,-.

Kan ik edelmetalen in bewaring geven die ik eerder gekocht hebt bij een andere leverancier?

Het is mogelijk om reeds eerder aangekochte edelmetalen in bewaring te geven. De Nederlandse Kluis behoudt zich het recht voor om uw edelmetalen op echtheid en zuiverheid te controleren.

Overige vragen

Is uw vraag na het lezen van deze vragen en antwoorden nog niet beantwoord? Neemt u dan gerust contact met ons op. Onze deskundige medewerkers staan u graag te woord.

Vestigingen: