Het CCV en Politiekeurmerk Veilig Wonen slaan handen ineen met De Nederlandse Kluis

Geplaatst op 01 June 2023

Samenwerking met als doel woninginbraken te verminderen

Amsterdam, 1 juni 2023 – Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) gaan een samenwerking aan met kluizenverhuurder De Nederlandse Kluis. Het doel is het aantal woninginbraken te verminderen door burgers bewust te maken van de risico’s van inbraak en de (emotionele) gevolgen ervan. Per dag worden gemiddeld 70 woninginbraken gepleegd. In de zomerperiode neemt dit aantal gemiddeld met 35% toe. Daarom willen de drie organisaties juist nu mensen hierop attenderen. Zij doen dit door gezamenlijk een driedelige boodschap te delen: zorg voor goed hang- en sluitwerk, laat een bewoonde indruk achter en zorg dat dieven geen waardevolle spullen vinden door deze in een externe kluis te bewaren.

‘Inbrekers moeten keer op keer misgrijpen’

samen-tegen-woninginbraak

Bestaande initiatieven van het CCV en PKVW om woninginbraak te voorkomen zijn het benadrukken van goede sloten en verlichting. De samenwerking met de Nederlandse Kluis moet bijdragen aan de bewustwording om daarnaast kostbare bezittingen te bewaren in een externe kluis. Marcelino Levering, adviseur Politiekeurmerk Veilig Wonen: ‘Als steeds meer mensen hun waardevolle spullen niet meer thuis bewaren en inbrekers bij een inbraak keer op keer misgrijpen, wordt het snel minder aantrekkelijk om in te breken. Samenwerken met De Nederlandse Kluis draagt hieraan bij, omdat hun bankkluizen de veiligste plek bieden voor waardevolle spullen. Door deze boodschap samen te verkondigen, verwachten we dat mensen bewuster worden van de risico’s. ‘Met als gevolg dat het aantal inbraken zal afnemen.’

Bewust maken van risico’s zomerperiode

Uit een rondvraag van De Nederlandse Kluis blijkt dat veel mensen tijdens een vakantie waardevolle spullen in huis verstoppen. Dit doen ze op vaste plekken die snel gevonden worden door inbrekers. In de zomerperiode is het vaak makkelijker om in te breken doordat mensen langer van huis weg zijn. Jaap Zeeuw van der Laan, Directeur van De Nederlandse Kluis: ‘Mensen kunnen bij ons alles waar ze waarde aan hechten veilig opslaan in zwaarbeveiligde bankkluizen. Onze kluizen worden continu bewaakt en zijn direct aangesloten op de meldkamer van de politie en brandweer. Door deze samenwerking met het CCV en PKVW willen we samen uitdragen hoe belangrijk het is om preventieve maatregelen tegen inbraak te treffen: waardevolle spullen opbergen in een goed beveiligde kluis is een beter alternatief dan een (vaak voor de hand liggende) verstopplek in huis.’

Hoe voorkom je een inbraak?

Met deze samenwerking wordt de boodschap om een inbraak te voorkomen drieledig. Enerzijds fysieke barrières door goed hang‐ en sluitwerk op woningen aan te moedigen en anderzijds door psychologische drempels voor de dader te creëren. Zo adviseert het PKVW om de woning een bewoonde indruk te geven bij afwezigheid, door bijvoorbeeld verlichting op een timer te zetten en de post niet op te laten stapelen. De boodschap die er nu bij komt is: bewaar waardevolle spullen die je niet dagelijks gebruikt bij De Nederlandse Kluis en verstop ze niet meer thuis.

Meer lezen over de samenwerking? Hier vindt u meer informatie.

Kluis huren