Brandverzekering

Wat is een brandverzekering?

Een brandverzekering valt onder de categorie woonverzekeringen. Met een brandverzekering verzekert u zich tegen brandschade die is ontstaan aan uw huis of eigendommen. Het kan dan gaan om directe of indirecte brandschade. Een inboedelverzekering dekt de schade aan uw spullen zowel in het huis als om het huis. Voor brandschade aan het huis zelf, kunt u een opstalverzekering afsluiten. Wilt u verzekerd zijn tegen schade die kan ontstaan als de brand overslaat naar een andere woning, dan heeft u een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering nodig.

Waartegen beschermt een brandverzekering?

Een brandverzekering beschermt u tegen de schade die is aangericht aan uw huis of eigendommen door brand.

Wat zijn de beperkingen van een brandverzekering?

Een brandverzekering dekt de schade aan uw huis of eigendommen die ontstaan zijn door brand. Er zijn echter ook dingen die een brandverzekering niet kan vergoeden. Een brandverzekering biedt geen bescherming voor voorwerpen die onvervangbaar zijn. U kunt hierbij denken aan belangrijke documenten, maar ook aan eigendommen met emotionele waarde. Ook raakt u in een brand al snel de documenten voor bewijslast kwijt, zoals de facturen of aankoopbewijzen van de goederen die u vergoed wilt hebben. Dit kan het lastig maken om de juiste vergoeding terug te krijgen van uw verzekering.

Brandwerende kluis huren bij De Nederlandse Kluis

De Nederlandse Kluis kan een aanvullende oplossing bieden voor het veiligstellen van uw eigendommen tegen schade door brand. U kunt uw waardevolle eigendommen of onvervangbare voorwerpen en documenten opslaan in een safeloket. Al onze kluizen en kluisruimtes zijn brandwerend, waardoor uw eigendommen goed beschermd zijn tegen brandschade. Voor eigendommen met emotionele waarde is het vaak lastig om een financiële waarde te bepalen. Deze goederen kunt u veilig opslaan bij De Nederlandse Kluis in een brandwerende kluis, waar ze niet alleen 24/7 bewaakt worden, maar waar uw goederen ook standaard verzekerd zijn tot € 45.000,- met een uitbreidingsmogelijkheid tot € 90.000,- of €150.000,-. Uw waardevolle eigendommen opslaan in een brandwerende box, biedt bescherming voor voorwerpen die voor u onvervangbaar zijn.

Kluis huren