Actievoorwaarden Tell a Friend

Geplaatst op 03 June 2024

Actievoorwaarden Tell a Friend Actie De Nederlandse Kluis:

 1. De Tell a Friend actie wordt georganiseerd door De Nederlandse Kluis B.V.
 2. Deelname aan de “Tell a Friend” actie van De Nederlandse Kluis (“de Actie”) staat open voor bestaande klanten van De Nederlandse Kluis die een kluis huren bij De Nederlandse Kluis en voor nieuwe klanten die doorverwezen zijn door een bestaande klant van De Nederlandse Kluis.
 3. Om deel te nemen aan de Actie, moet een bestaande klant van De Nederlandse Kluis een nieuwe klant doorverwijzen. De nieuwe klant moet vervolgens een kluis huren bij De Nederlandse Kluis en bij het afsluiten van het contract het klantnummer van de verwijzende klant vermelden.
 4. De Actieperiode loopt vanaf verschijnen van deze voorwaarden tot nadere aankondiging door De Nederlandse Kluis B.V.
 5. Voor elke doorverwezen nieuwe klant die een kluis huurt tijdens de Actieperiode en het klantnummer van de verwijzende klant vermeldt, ontvangt de verwijzende klant een beloning zoals gespecificeerd in punt 6.
 6. De beloning voor de verwijzende klant bestaat uit gratis kluishuur zoals beschreven in onderstaande tabel. De beloning wordt toegekend na de succesvolle ondertekening van het huurcontract door de doorverwezen nieuwe klant. Overzicht gratis kluishuur per aangedragen nieuwe klanten:

  Aantal verwijzingen Wat u kunt verdienen
  1 verwijzing 1 maand gratis
  2 verwijzingen 3 maanden gratis
  3 verwijzingen 5 maanden gratis
  4 verwijzingen 7 maanden gratis
  5 verwijzingen 9 maanden gratis
  6 verwijzingen 1 jaar gratis kluishuur
 7. De beloning is persoonlijk en niet overdraagbaar. Er kan geen contant geld of andere substituten worden verkregen.
 8. De Nederlandse Kluis behoudt zich het recht voor om de Actie te allen tijde te wijzigen, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 9. Door deel te nemen aan de Actie stemmen de deelnemers in met deze actievoorwaarden.
 10. In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist De Nederlandse Kluis.
 11. De Nederlandse Kluis behoudt zich het recht voor om deelname aan de Actie te weigeren of een beloning in te trekken als blijkt dat de deelnemer zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik, fraude of andere ongepaste handelingen met betrekking tot de Actie.
 12. Deze Actie is onderworpen aan de wetten van Nederland.
 13. Vragen, klachten of opmerkingen? Stuur een mail naar info@denederlandsekluis.nl met als onderwerp: “De Nederlandse Kluis Tell a Friend programma”

Actievoorwaarden Loterij/winactie De Nederlandse Kluis:

 1. Jaarlijkse loterij: Elk jaar geeft De Nederlandse Kluis 3 cadeaubonnen van Bol.com ter waarde van €500 weg aan de deelnemers die 2 of meer mensen hebben doorverwezen.
 2. Deelnamevoorwaarden: Deelnemers die tijdens de Actieperiode 2 of meer nieuwe klanten succesvol hebben doorverwezen, ontvangen een e-mail waarin staat dat ze automatisch deelnemen aan de jaarlijkse loterij. De unieke code van de verwijzende klant moet door 2 nieuwe klanten gebruikt zijn om in aanmerking te komen voor de loterij. Om deel te nemen aan de loterij, moet de klant een actief contract hebben op het moment van de trekking.
 3. Automatische deelname: Deelname aan de loterij is automatisch, maar niet verplicht. Deelnemers kunnen zich afmelden voor de loterij door een e-mail te sturen naar info@denederlandsekluis.nl.
 4. Voorwaarden voor deelname: Deelnemers moeten een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België hebben en meerderjarig zijn (18 jaar of ouder).
 5. Loterijdatum: De loterij vindt jaarlijks plaats op 1 mei.
 6. Bekendmaking winnaars: De winnaars worden per e-mail op de hoogte gesteld binnen één maand na de loting. 
 7. Voortzetting deelname: Na het succesvol doorverwijzen van 2 nieuwe klanten kan de verwijzende klant nog steeds hun unieke code delen met vrienden, familie en kennissen om nóg meer maanden gratis kluishuur te verdienen.
 8. Niet inwisselbaar: Er kan geen contant geld of andere substituten worden verkregen.
 9. Instemming: Door deel te nemen aan de loterij stemmen de deelnemers in met deze actievoorwaarden.
 10. Gedragscode Promotionele Kansspelen: De actievoorwaarden van de loting zijn in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen. Dit betekent onder meer dat:
  • De loterij transparant, betrouwbaar en zorgvuldig wordt georganiseerd.
  • De prijzen eerlijk worden verloot en alle deelnemers gelijke kansen hebben.
  • Er geen kosten verbonden zijn aan deelname aan de loterij.
  • De persoonsgegevens van deelnemers worden beschermd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 11. Beslissingen: In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist De Nederlandse Kluis.
 12. Misbruik en Fraude: De Nederlandse Kluis behoudt zich het recht voor om deelname aan de loterij te weigeren of een prijs in te trekken als blijkt dat de deelnemer zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik, fraude of andere ongepaste handelingen met betrekking tot de loterij.
 13. Toepasselijk Recht: Deze loterij is onderworpen aan de wetten van Nederland.

Persoonlijke gegevens

 1. Toestemming verwerking gegevens: Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens door De Nederlandse Kluis. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor correspondentie over de prijs van deze actie.
 2. Bekendmaking winnaar: De Nederlandse Kluis mag de persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via de kanalen van De Nederlandse Kluis en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. Aansprakelijkheid: De Nederlandse Kluis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie.
Kluis huren