Taxatie of waardeschatting waardevolle spullen

Geplaatst op 06 February 2018

Ú weet wat er in uw kluis ligt. Maar kunt u ook aantonen wat de waarde is van de eigendommen in uw kluis? Voor iedereen die een safeloket huurt is het essentieel om aannemelijk te kunnen maken wat de waarde is van de eigendommen in de kluis.  Bij De Nederlandse Kluis zijn de meeste safeloketten standaard verzekerd tot €45.000,-. Voor onze verzekeraars is het belangrijk dat er altijd een overzicht kan worden overhandigd van de inhoud van uw loket. Dit kan door middel van foto’s, bonnen, taxatierapporten en waardebepalingen.

Omdat wij vaak de vraag krijgen hoe je dit het beste kunt doen en wat de beste manier is om de waarde van met name sieraden aan te tonen, spraken wij met een juwelenexpert.

Waarde van uw sieraden bepalen

Ten eerste kan de smeltwaarde van de sieraden bepaald worden. Hierbij wordt gekeken naar de contante verkoopwaarde van de sieraden op basis van het goudgewicht, goudgehalte en de eventuele stenen in het sieraad. Hiervoor wordt de smeltwaarde van het goud vermenigvuldigd met het gewicht, waarbij een aftrek plaatsvindt voor de verwerkingskosten. Deze waarde ​zal bij de meeste juweliers en inkopers ongeveer gelijk zijn, maar de waarde ligt iets onder de daadwerkelijke goudwaarde. Meestal worden er voor deze bepaling geen kosten in rekening gebracht, omdat uitgegaan wordt van directe verkoop aan de taxateur.

De waarde kan ook bepaald worden op basis van de vervangingswaarde. Dit is de waarde op basis van her-aanschaf na diefstal of verlies. De waarde wordt bepaald aan de hand van de huidige aanschafprijs van de sieraden of op basis van vergelijkbare producten. Deze taxatie wordt uitgevoerd door een erkende taxateur en het rapport wordt in drievoud gemaakt. Eén kopie is voor de eigenaar, één voor de verzekeraar en één voor de taxateur.​ Inzicht in de taxatie is alleen voor deze drie partijen en zij mogen hierover geen uitspraken aan derden doen.

Tot slot kunt u kiezen voor een waardeschatting. Deze kunt u opvragen bij de juwelier. De juwelier rekent hier vaak een klein bedrag voor, dat wordt verrekend indien er een officieel rapport wordt opgemaakt. Aan deze bepaling kunnen geen rechten worden ontleend.

Om duidelijkheid te geven betreffende de genoemde termen, geven wij hieronder de definities van ‘taxatie’ en ‘waardeschatting’.

Wat is een taxatie?

Een taxatie is het inschatten van de waarde van een object. Dit wordt gedaan bij huizen, sieraden en juwelen, kunstwerken en verzamelobjecten. Taxeren is het inschatten door een onafhankelijk, erkend en ter zake kundig persoon, van de waarde van alle roerende en onroerende objecten. Met een taxatie kan een verzekering worden afgesloten en deze is in de meeste gevallen vijf jaar geldig. De taxateur kan op basis van het taxatierapport een appendix maken met de waardevermeerdering of -vermindering van de goederen. Meestal is dit afdoende voor weer een periode van vijf jaar. De kosten voor dit soort waardebepalingen liggen vaak op 1,5% tot 2% van de waarde van de te taxeren goederen.

 

Wat is een waardeschatting?

Een waardebepaling is een inschatting van de waarde die bijvoorbeeld een sieraad heeft op het moment van opname. Hierbij wordt vooral gekeken naar vergelijkbare sieraden. Hierbij wordt geen rapport opgemaakt, maar kan wel een inschatting worden gemaakt of een taxatie van belang is.

Wat is het grote verschil tussen een waarde verzekering voor eigendommen in huis en in een kluis?

De verzekering van goederen in een kluis is vaak gemakkelijker te verkrijgen door de hogere zekerheid voor de verzekeraar, risico op diefstal is immers lager. In huis is de kans op inbraak, waterschade of brand beduidend groter dan bij een professioneel bedrijf. Met een beveiligingsniveau van 4* (het hoogst haalbare niveau dat in Nederland wordt uitgegeven), is er tot op heden nog nooit enige onregelmatigheid geweest betreffende de veiligheid bij De Nederlandse Kluis.

Vanwege het hoge veiligheidsniveau zijn alle safeloketten standaard verzekerd tot €45.000,- (met uitzondering van de notariskluis; deze is tot €10.000,- verzekerd). Tevens is het mogelijk om de verzekerde waarde op te hogen tot €90.000,-. De hoogte van deze verzekerde waarde toont aan dat u bij De Nederlandse Kluis op het goede adres bent betreffende verzekering en veiligheid.

Het is voor iedereen om die reden raadzaam waardevolle eigendommen in een externe kluis te bewaren. Het blijft voor u, waar u uw spullen ook bewaart, altijd belangrijk om de waarde van uw eigendommen aan te kunnen tonen, zodat u op de beste manier verzekerd bent en blijft.

Kluis huren